Image

Bayilik

Büyük yatırımlar yaparak belirli bir noktaya getirdiğimiz firmamızın daha da büyümesi için Türkiye çapında bayilikler vermeye devam ediyoruz. Bayilik almak için bu işi yapabileceğinize bizi ikna etmeniz ve yatırım yapmanıza yetecek sermaye birikiminiz olması yeterli. 

Siz de Mil Enerji ailesinin bir parçası olmak isterseniz bayilik ön talebi ile ilgili aşağıdaki koşulları okuduktan sonra bağlantıda bulunan “Bayilik Başvuru Formu” nu doldurarak bizimle iletişim sağlayınız.
  • Bayi olacak kişi ya da kuruluş, Bayilik Formunda istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak dolduracaktır.
  • MİL ENERJİ gerektiğinde, BAYİ’den, BAYİ ile ilgili her türlü belgeyi (vergi levhası, ticaret sicil kaydı vb.) talep edebilecek ve bu durumda BAYİ, bu belgeleri eksiksiz olarak en kısa süre içersinde MİL ENERJİ’ye ibraz edecektir.
  • BAYİ, MİL ENERJİ’nin ürünlerini satmakla birlikte ilgili satışlara yönelik satış sonrası hizmeti (kurulum/destek) vermekle yükümlüdür. Ancak teknik olarak BAYİ nin karşılayamayacağı durumlarda (MİL ENERJİ  standart destek şartlarına uyan şartlar dahilinde) MİL ENERJİ hizmeti doğrudan verebilir.
  • BAYİ, hiç bir koşul ve surette, üçüncü şahıs ya da firmalara, satacağı veya sattığı MİL ENERJİ ürünlerine ilişkin eklenti ve/veya değişiklik gibi taahhütlerde bulunamaz.
  • BAYİ’nin, alt bayi oluşturma yetkisi yoktur.
  • MİL ENERJİ, BAYİ’nin belirleyeceği, bir seferde en fazla 2 (iki) elamana, ilgili ürünlere yönelik destek eğitimini vermeyi üstlenir. Bu eğitim MİL ENERJİ şirket merkezinde veya MİL ENERJİ’nin belirleyeceği yerde yapılır.
  • BAYİ pazarladığı MİL ENERJİ ürünlerinde, programdan kaynaklanan hataya rastlarsa BAYİ bu hatayı derhal MİL ENERJİ’ye iletecek, MİL ENERJİ bu hataya en kısa zamanda müdahale edecek, hatayı giderecek ve durumdan BAYİ haberdar edilecektir.
  • BAYİ, MİL ENERJİ ürünleri dışındaki ürünlerin satış ve hizmetlerini gerçekleştirmek istediğinde bu ürün ve hizmetlerle ilgili MİL ENERJİ’den yazılı ön izin almak durumundadır.
  • MİL ENERJİ, bir bölgede birden fazla bayilik vermeyecektir. BAYİ’nin bölgesi (İL veya İLÇE) MİL ENERJİ tarafından belirlenecektir.
  • MİL ENERJİ, tek taraflı olarak BAYİ’nin bayilik uygulamasını iptal edebilir.