Image
OFF GRİD SİSTEM NEDİR?

Güneşten üretilen enerjinin akü gibi depolama birimleri ile depolanarak gerektiğinde şebeke yardımı olmadan yükü beslediği sistemlerdir. Bu sistemler de güneşten üretilen enerji akü üzerinde depolanarak, gece ihtiyaç halinde enerjinin kullanımına müsaade edebilmektedir.

Bu sistemlerin avantajları:

  • Sistem şebekeden bağımsız olarak çalıştığı için tamamen kendi enerjisini kendi üretebilmektedir.
  • Şebekenin ulaşmadığı veya ulaşımının çok zor olduğu koşullarda bu sistemler yükünüzü besleyecek şekilde tasarlanabilir.
  • Güneşten üretilen enerjinin yeterli olmadığı durumlarda aküden besleme sağlanabilmekte ve akü beslemesinin de yeterli olmadığı durumlarda istenildiğinde jeneratör yardımı ile de sisteme enerji sağlanabilmektedir.
  • Bu sistemlerde yükü minimum tutmak için tasarruflu ürünler kullanılması gerekmektedir. Ayrıca inverter kaybı ve maliyetinden kurtulmak için eğer mümkünse DC yüklerden kurulu bir sistem kurulması tercih edilir.